Næring

Tou Park skal være et attraktivt tilholdssted for forskjellige næringsvirksomheter, noe som i sin tur skal bidra til at Tou Park blir et godt sted å bo.

Næringsvirksomhetene får lokaler på gateplan i de ulike byggene.

Ønsker du å vite mer om mulighet for å leie næringslokaler her i Tou Park, kontakt Fredrik Skadal i Tou Næringspark: fs@bryggeriparken.no.